0 items / € 0,00
Printer supplies
Selecteer de juiste
supplies voor
uw printer:

KLIK HIER

    Bestsellers


Oplaadbaar DURACELL

AA ULTRA RCR 2500MAH

 

 

Markeerstift Stabilo Boss 70/8

 

TRANSPORTWAGEN PEREL
150KG 71X47CM
 
 
 

 
Algemene Voorwaarden terug

Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW of overige heffingen.

Orders zijn aanvaard na bevestiging door KLIK OFFICE.

Alle facturen dienen netto te worden betaald binnen 14 dagen.

Bij overschrijding van betalingstermijn op factuur is klant een interest verschuldigd van 10% van de hoofdsom van de factuur. Elke factuur die niet vereffend is op de vervaldag wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00€ zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  De rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

Geleverde goederen blijven eigendom van KLIK OFFICE tot dat volledige betaling heeft plaats gevonden; KLIK OFFICE is in staat de door haar geleverde goederen, zonder nadere ingebrekestelling of dat rechterlijke tussenkomst is vereist, terug te nemen. Levertijden zijn altijd indicatief en geheel vrijblijvend. Vertraagde levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud. Franco levering  vanaf Euro 100,00 ex. btw of overige heffingen.

Orderkosten voor bestellingen beneden €100,00 bedragen € 10.00.

Transportschades of mancos dienen door klant onmiddellijk bij aankomst schriftelijk te worden gemeld aan zowel vervoerder als ook aan KLIK OFFICE. Klant dient deze melding te maken op vrachtbrief. Retour sturen van goederen enkel na overleg met KLIK OFFICE en na ontvangst schriftelijk akkoord.

KLIK OFFICE hanteert de geldende fabrieksgaranties van de betreffende merken.

KLIK OFFICE houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren; een dergelijke weigering geeft nimmer het recht tot schadevergoeding.

KLIK OFFICE heeft het recht om onder rembours of tegen vooraf-betaling te leveren.

Deel leveringen zijn toegestaan.

Iedere koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoop/leverings voorwaarden.

Bestel via productcode
Code Aantal
PROMO